Tänne päivittyy teemani eduskuntavaaleissa!

On aika tarkastella, mihin meillä on varaa. Loputon velanotto nuorten ja tulevaisuuden oululaisten kustannuksella ei ole viisasta. Meidän tulee huolehtia ensisijaisesti oululaisten hyvinvoinnista, eikä keskittyä esimerkiksi sellaisiin maahanmuuttajiin, jotka eivät tahdo kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Valtuuston on oltava ensisijaisesti oululaisten edunvalvoja. Kaupunkilaisten etu ja mielipide tulisi huomioida kaikissa päätöksissä.

ELINVOIMAISUUS
Velkaantumistahti ja veronkiristykset on saatava kuriin. Kaupungin hallinnon ja työntekijöiden toimintaa on tehostettava, ja kuntaliitoksen myötä tulleen irtisanomissuojan päättymisen jälkeen tarkastella kriittisesti työntekijöiden määrää. Tehostamisen kautta tulee pystyä tarjoamaan parempaa palvelua kaupunkilaisille ilman veronkiristyksiä. Oulun tulee pyrkiä mahdollistamaan yritysten kasvu ja yrittäjyys olemalla hyvä kasvualusta eri alojen yrityksille. Oulun on oltava yrityksille portti kansainvälisille markkinoille, eikä vain pk-seudun etäpesäke. Kouluissa on tuettava yrittäjälähtöisyyttä.

MAAHANMUUTTOKRIITTISYYS
Turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen järjestämisestä ja vastaanottokeskusten perustamisesta ja kaavoituksesta tehtävät päätökset on tuotava valtuustolle, ja niissä on kuunneltava kaupunkilaisia. Ouluun ei tule perustaa hätämajoitusta, eikä vastaanottokeskuksia. Myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntalaispaikat on laskettava nollaan, samoin pakolaiskiintiö. Kaupungin ei tule harjoittaa positiivista syrjintää, eli esimerkiksi asuntojen tai työpaikkojen tarjoamista hakijan etnisen taustan perusteella. Tällainen toiminta eriarvoistaa kantaväestöä, ja aiheuttaa skismaa ihmisten välille.

OULULAISLÄHTÖISYYS
Kaikessa päätöksenteossa on huomioitava oululaisten mielipide. Esimerkiksi kaavoituksessa on aina huomioitava asukaslähtöisyys ja kaupunkilaisten näkemys kaupungin kehittämisestä ja alueiden täydennysrakentamisesta. Rakentamisen on oltava kestävää, ja homerakentamista on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin. Kaavoituksessa on myös huomioitava jo olemassa olevat rakennukset ja palvelut. Esimerkiksi ampumaharrastusta ei saa ajaa ahtaalle kaavoituksella, vaan sille on löydyttävä vastaavat harrastuspaikat, mikäli asutusta halutaan laajentaa olemassa olevia ampumaratoja kohti.

Lue lisää täältä, miten minä tekisin Oulusta aidosti paremman.