On aika tarkastella, mihin meillä on varaa. Loputon velanotto nuorten ja tulevaisuuden oululaisten kustannuksella ei ole viisasta. Meidän tulee huolehtia ensisijaisesti oululaisten hyvinvoinnista, eikä keskittyä esimerkiksi sellaisiin maahanmuuttajiin, jotka eivät tahdo kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan. On ratkaistava, miten saamme Oulun uuteen kasvuun oululaisten osaajien kaupunkina. Oulun kaupunginvaltuuston on oltava oululaisten edunvalvoja. Kaupunkilaisten etu ja mielipide tulisi huomioida kaikissa päätöksissä.

TALOUS JA VEROTUS
Velkaantumistahti ja veronkiristykset on saatava kuriin. Kokonaisveroaste ei saa nousta. Kaupungin hallinnon ja työntekijöiden toimintaa on tehostettava, ja kuntaliitoksen myötä tulleen irtisanomissuojan päättymisen jälkeen tarkastella kriittisesti työntekijöiden määrää. Tehostamisen kautta tulee pystyä tarjoamaan parempaa palvelua kaupunkilaisille ilman veronkiristyksiä.

KAUPUNGIN YDINTEHTÄVÄT
Kaupungin tehtävistä osa on lakisääteisiä, mutta hyvinä aikoina on alettu käyttää rahaa myös sellaisiin projekteihin ja palveluihin, jotka velkaannuttavat kaupunkia. Esimerkiksi kaikenlaiset monikulttuurisuusprojektit voitaisiin lakkauttaa, samoin poliittisille nuorisojärjestöille annettavat rahalliset tuet. Perusasioiden on oltava kunnossa.

JOKAINEN ALUE ON TÄRKEÄ
Oulu on laaja kaupunki, minkä vuoksi päätöksenteossa on otettava huomioon eri asuinalueiden erityispiirteet ja kaupunkilaisten mielipide – myös entisen kantakaupungin ulkopuolella. Oulua on kehitettävä kokonaisuutena.

KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS
Oulun on panostettava laadukkaaseen koulutukseen, jota ei tule keskittää. Rajattu päivähoito-oikeus on hyvä asia, ja siinä on pitäydyttävä. Oulun tulisi osallistua vapaaehtoisen ruotsin kielikokeiluun, josta olen tehnyt aloitteen valtuustossa.

LAPSI, NUORI, AIKUINEN TAI IKÄIHMINEN – JOKAINEN ON TÄRKEÄ
Meidän on huolehdittava jokaisen oululaisen peruspalveluista, jotka on tuotettava mahdollisimman laadukkaasti. Oulun on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että sote-uudistuksen jälkeenkin tuotetaan palveluita oululaisten tarpeet huomioiden.

TYÖLLISYYS JA YRITTÄMINEN
Oulun tulee pyrkiä mahdollistamaan yritysten kasvu ja yrittäjyys olemalla hyvä kasvualusta eri alojen yrityksille. Oulun on oltava yrityksille portti kansainvälisille markkinoille, eikä vain pk-seudun etäpesäke. Kouluissa on tuettava yrittäjälähtöisyyttä. Palvelualoite on otettava käyttöön.

MAAHANMUUTTO
Syksyn 2015 kaltainen tilanne ei saa uusiutua, vaan esimerkiksi turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen järjestämisestä ja vastaanottokeskusten perustamisesta ja kaavoituksesta tehtävät päätökset on tuotava valtuustolle, ja niissä on kuunneltava kaupunkilaisia. En halua Ouluun hätämajoitusta, enkä vastaanottokeskuksia. Myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntalaispaikat on laskettava nollaan, samoin pakolaiskiintiö. Kaupungin ei tule harjoittaa positiivista syrjintää, eli esimerkiksi asuntojen tai työpaikkojen tarjoamista hakijan etnisen taustan perusteella. Tällainen toiminta eriarvoistaa kantaväestöä, ja aiheuttaa skismaa ihmisten välille.

BYROKRATIAN PURKAMINEN
Rakennusmääräyksistä purettiin valtuuston päätöksellä turhaa sääntelyä – tällaista toimintaa on lisättävä, ja kaupunkilaisten mielestä turhasta sääntelystä on luovuttava, kun se on mahdollista.

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Luonto ja ympäristö on otettava päätöksenteossa huomioon. Asuinalueiden viihtyisyyttä lisää kosketus puhtaaseen suomalaiseen luontoon. Oulun tulee pyrkiä lähiruokakaupungiksi tarkastelemalla omia hankintakriteerejä. Laadukas löytöeläintoiminta ja eläinlääkäripalvelut on säilytettävä myös jatkossa.

RAKENTAMINEN JA KAAVOITUS
Kaavoituksessa on aina huomioitava asukaslähtöisyys ja kaupunkilaisten näkemys kaupungin kehittämisestä ja alueiden täydennysrakentamisesta. Rakentamisen on oltava kestävää, ja homerakentamista on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin. Kaavoituksessa on myös huomioitava jo olemassa olevat rakennukset ja palvelut. Esimerkiksi ampumaharrastusta ei saa ajaa ahtaalle kaavoituksella, vaan sille on löydyttävä vastaavat harrastuspaikat, mikäli asutusta halutaan laajentaa olemassa olevia ampumaratoja kohti.

LIIKUNTA, KULTTUURI JA HARRASTAMINEN
Oulun on mahdollistettava erilaiset kulttuuritapahtumat, jotka nostavat kaupungin imagoa, ja lisäävät matkailua sekä viihtyisyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä Qstock, ilmakitaran MM-kisat ja niin edelleen. Kulttuuritoiminnan tulee kuitenkin olla rahankäytöllisesti järkevää, eikä kaupungin tule lähteä mukaan Guggenheimin kaltaisiin järjettömiin hankkeisiin. Eri harrastuslajeja on kohdeltava samanarvoisesti, oli kyse jalkapallosta, ampuma- ja metsästysharrastuksesta, moottori- tai koiraurheilusta.