ALUEVAALIT ovat pian täällä. Tammikuussa äänestetään historian ensimmäisissä aluevaaleissa, joissa valitaan päätöksentekijät päättämään sinun sosiaali- ja terveyspalveluistasi sekä pelastustoimesta. Saatko hoitoa kun sitä kipeimmin tarvitset, ja millä kielellä? Entä miten veroeurojasi käytetään - suomalaisten palveluiden parantamiseksi vai hallinnon paisuttamiseksi? Näistä asioista päätetään aluevaaleissa!

Yhteisten asioiden hoidossa täytyy omata rohkeutta avata suu oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta myös kykyä tehdä yhteistyötä ja viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin. Näitä ominaisuuksia minulta löytyy.

Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee perussuomalaista otetta: asiat on pantava tärkeysjärjestykseen. Meille perussuomalaisille tärkeintä on käyttää rahat viisaasti suomalaisten hyväksi. Jokaisen on saatava apua ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsee – suomeksi.

Tärkeintä on siis toimia pohjoispohjalaisten edunvalvojana ja tehdä päätöksiä, joilla ylläpidetään laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, mahdollistetaan myös pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolo hankinnoissa, ja luodaan turvallinen ympäristö elää sekä rakentaa tulevaisuutta.

Urasuunnitelmani muuttuivat politiikan myötä, eikä varsinaiset tavoitteeni ole alunperin liittyneet politiikkaan. Nyt kansanedustajana koen kuitenkin olevani juuri oikeassa paikassa: siellä, missä pääsen vaikuttamaan asioihin. Vastapainona eduskuntatyölle olen pitänyt tärkeänä pitää alueelliset asiat lähellä. Maakunnan ja kaupungin luottamustoimissa näkee konkreettisesti, miten eduskunnassa valmisteltavat ja tehtävät päätökset vaikuttavat ruohonjuuritasolla.

Viime vuodet niin kaupungin- kuin maakuntahallituksessa ovat opettaneet kykyä neuvotella, mutta periksiantamattomuutta pitää samalla omista näkemyksistään kiinni.

Olen syntyperäinen oululainen, pienen pojan äiti, ja asun Oulun jokivarressa Lapinkankaalla. Perheemme arkea rytmittää koirat, kanat ja kesälampaat. Vapaa-ajalla liikun luonnossa ja metsästän. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi ja eläintenhoitaja.

Minulla on …

ROHKEUTTA SANOA. Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee meitä rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat nostaa ongelmia ja erilaisia näkemyksiä esille oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joojoo-miehiä politiikka ei kaipaa.

KYKYÄ TEHDÄ. Etsin ongelmiin ratkaisuja, vieden yhteistyöllä niitä eteenpäin. Tärkeintä on rakentaa pohjoispohjalaista Pohjois-Pohjanmaata, jossa on laadukkaat palvelut ja pk-yritykset mukana hankinnoissa.

PERUSARVOT. Hoitoa suomeksi ja juuri silloin, kun sitä tarvitsee, byrokratiaa vähemmäksi ja panokset suorittaville käsille – sosiaali- ja terveysalan työoloihin parempaa rotia.