Luonnonsuojelu uhkaa metsästystä eikä päinvastoin

Pohjois-Pohjanmaalle ollaan jälleen perustamassa uusia luonnonsuojelualueita, tällä kertaa suojeluun ollaan antamassa peräti 36 000 hehtaaria valtionmaita. Maita, jotka ovat ovat meidän kaikkien suomalaisten yhteisiä metsiä, niittyjä ja rantoja. Maita, joista meidän kaikkien pitäisi pystyä nauttimaan, ja niiden, joilla metsästysoikeus on, harjoittamaan myös metsästystä. Lähtökohtaisesti perustettavat luonnonsuojelualueet joko kieltävät tai vähintään rajoittavat metsästystä kohtuuttomasti.

Metsästys ja riistanhoitotyö ovat luonnonhoitoa, ei suinkaan silmitöntä tappamista eikä sillä uhata luonnonsuojelua millään tavoin, vaan nimenomaan metsästyksellä myös tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Pienpetopyynti, riistanhoito ja esimerkiksi kosteikkojen rakentaminen ja ylläpito tekevät hyvää luonnolle, samoin kuin vaikkapa hirvikannan sääntelykin on tärkeää metsillemme. 

Valitettavasti ymmärrys metsästyksestä on monilla aivan vääränlainen. Paine suojelualueiden perustamiselle tulee Etelä-Suomesta, mutta suojelu kuitenkin kohdistuu pääasiassa pohjoissuomalaisiin metsiin, vaikka on huomattava, että etelässä metsät ovat paljon meidän metsiämme monimuotoisempia. Tämä huomioiden tuntuukin, että suojelussa on usein kyse pelkästä moraaliposeerauksesta.

Suomalainen metsästys- ja eränkäyntiperinne on turvattava, mutta yhä lisääntyvät luonnonsuojelualueet uhkaavat tätä elämäntapaamme ja harrastusta, jota harjoittaa aktiivisesti arviolta 300 000 suomalaista. Käytännössä luonnonsuojelualueet uhkaavat paikoittain myös perinnemaisemaa, alueiden virkistyskäyttöä ja jopa luontoa itseään: luonnonsuojelun ei pitäisi tarkoittaa sitä, että pienpetojen annetaan tuhota lintukantojamme ja metsät sekä arvokkaat rantaniityt jätetään hoitamatta, jolloin ne eivät enää palvele myöskään luontoa eikä liioin eläimiä. Se on heitteillejättöä, ei luonnonsuojelua.

Perinteinen suomalainen luontokäsitys ja arvostus luontoa kohtaan on jotain, mitä pitäisi vaalia. Valitettavasti nykyisenkaltainen luonnonsuojelu ainoastaan lisää vastakkainasettelua, ja syyllistää metsästystä ja metsästäjiä ilman syytä. Taustalla vaikuttaneekin se, että ideologisin perustein metsästystä halutaan suitsia, ja mieluiten jopa kieltää kokonaan. Rajoituksia tulee niin EU:sta kuin kansallisin toiminkin, mutta tässä kiristyvässä ilmapiirissä meidän metsästäjien onkin yhdessä pidettävä puolemme aiempaa paremmin.

Kirjoitus on julkaistu Rantalakeudessa 22.11.2021.